STODOLA NA EKOFARMĚ

Návrh a vlastní realizace  •  Rozloha 50 m²  •  Vedoucí architekt Zuzana & Jan Kurz  •  Ekofarma Velký Jindřichov

Stodola na ekofarmě Velký Jindřichov - ovce jakobova. Autor: Kurz architekti

Tak toto je příbytek pro náš dobytek. Krátce poté, co jsme se rozhodli žít natrvalo na farmě v obci Velký Jindřichov jsme se pustili i do obnovy místních tradic, péči o krajinu a založení vlastní malé ekofarmy s chovem ovcí, krav a koní. Ekologické zemědělství povoluje dva druhy ustájení zemědělských zvířat,
a to sice celoroční ustájení na pastvině nebo ve stáji s volným přístupem do venkovního výběhu. 

Pokud to podnebné podmínky dovolují, což u nás není problém, tak pastvina je pro zvířata jednoznačně nejpřirozenějším prostředím. Zvířata celoročně ustájená na pastvině se ale potřebují občas někam ukrýt, a to nejen před nepohodou počasí. Navrhli jsme jim tedy příbytek, vlastní verzi maštale, celodřevěnou konstrukci včetně šindelové střechy z prken. Její realizace trvala pouhé dva týdny. Může sněžit, pršet nebo foukat jako o život, nic se tam nedostane. 

Materiál

Dřevo a zase jenom dřevo

Stodola na ekofarmě Velký Jindřichov - vizualizace v krajině před jejím uskutečněním. Autor: Kurz architekti
Stodola na ekofarmě Velký Jindřichov - průběh stavby příbytku pro náš dobytek. Autor: Kurz architekti
Stodola na ekofarmě Velký Jindřichov -  návrhu vlastní konstrukce krovu. Autor: Kurz architekti
Stodola na ekofarmě Velký Jindřichov - východní strana. Autor: Kurz architekti
Stodola na ekofarmě Velký Jindřichov - západní strana. Autor: Kurz architekti

All work © KURZ architects

Facebook  •  Instagram  •  Youtube  •  LinkedIn

Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Staré Město
 382 82 Benešov n. Černou 93
IČO 06540163