Kdo jsme?

Kurz architekti • Chief Architekt Zuzana Kurz • Chief Executive Officer Jan Kurz
Zuzana & Jan Kurz  

Zakladatelé

Zuzana a Jan Kurz, manželé architekti, stojí v srdci studia. Oba vystudovali Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Reálné obrysy dali své vášni v roce 2017, kdy založili studio KURZ architekti a od té doby společnými silami, krok za krokem, úspěšně budují prostor, ve kterém jsou všichni zúčastnění, přes kolegy architekty, projektanty, dodavatele a tvůrce obecně, inspirováni a povzbuzování k tomu, aby přicházeli s vlastním kreativním řešením. 

V procesu jejich tvorby je pro ně důležitá svoboda a důvěra klienta. Z těchto dvou hlavních ingrediencí se postupně zhmotňuje esence a kouzlo jednotlivých projektů. Jejich přístup k práci neuznává rukopis. Věří, že každé místo si vyžaduje jedinečný postoj i přístup, ohleduplnost vůči lokálním zvláštnostem, potřebám klienta. Přesto by se dalo říci, že se práce Zuzany a Jana vyznačuje respektem k přírodě, vášní pro materiály v jejich surové podobě, smyslem pro detail a v neposlední řadě také úctou k tradicím či osvědčeným metodám. 

K Zuzaně a Janovi neodmyslitelně patří jejich synové Olbram a Gustav, sněhobílý pes Jindřich a farma Velký Jindřichov na samotě Novohradských hor, kde se rozhodli natrvalo usadit a žít. Velkou část svého volného času věnují revitalizaci okolní krajiny - obnovují původní cesty, boží muka, vysazují aleje. Snaží se tak Novohradské kulturní krajině vdechnout dlouhodobou vizi s respektem k její pošramocené minulosti a ohleduplně pečovat o její budoucnost.

Máte pro nás nějaké otázky? Máte zájem s námi spolupracovat? Potřebujete zaslat podklady? 
Nebo se snad jen chcete potkat u skleničky dobrého vína?

Jak pracujeme?

Vize

Společně stavíme pomyslné základy. Skrze osobní setkání poznáváme životní styl, vizi, přání a potřeby klienta. Seznamujeme se důkladně s lokalitou a její jedinečnou charakteristikou. Klademe si mnoho otázek a skrze optiku architektury na ně hledáme odpovědi. Hlavním výstupem této fáze je něco, čemu říkáme ‘percepce’. 

Dispozice

V této fázi dostává projekt velmi konkrétní obrysy. Konzultujeme jednotlivé návrhy a jejich detailní řešení. Z pohledu architekta se jedná o nejobjemnější a časově nejnáročnější fázi. Hlavním výstupem jsou ručně kreslené skici dispozic i vizualizace. Po finalním schválení přichází na řadu časově náročná technická dokumentace. V této fázi se vždy snažíme doporučit, případně i zajistit, vhodného dodavatele navrhovaného řešení.

Realizace

Standardně zaujímáme roli autorského dozoru, pravidelně docházíme na kontrolní dny, operativně zasahujeme, kde je potřeba. Kladame důraz na ochranu díla od zahájení až po jeho úplné dokončení. Kompletní koordinaci dodavatelů nabízíme na vyžádání. 

 

 

Kurz architekti • Architekt Elena Filaková
Elena Fialková

Architekt

Elena je neodmyslitelnou součástí studia téměř od samého počátku. Se Zuzkou a Janem se poznají už roky a navzájem se jako tým skvěle doplňují. Elena vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a vesele pokračuje dál. Vedle architektonické praxe ji v současnou chvíli zaměstnává studium doktorské. V procesu tvorby je pro ni důležité, aby se architektura snažila být komplexní a mimo funkčnost a estetiku pracovala rovněž s aspekty psychologickými, ekologickými či filozofickými. Architektura je pro Elen určitý druh meditace i adrenalinu zároveň. Za každou jiskrou inspirace se totiž skrývají dlouhé hodiny práce a diskuzí, koordinace nejrůznějších profesí, ale především trpělivost všech zúčastněných. 

Kurz architekti • Jakub Fišera
Jakub Fišera

Architekt

Jakub vystudoval Fakultu architektury a urbanismu Českého vysokého učení technického v ateliéru experimentální a parametrické architektury pod vedením Miloše Floriana. Jeho největší motivací je vymýšlet a navrhovat stavby, které ještě nebyly navrženy. Hlavním impulsem je pojetí architektury jako neopakovatelného obrazu prostoru. Inspiraci pro svou práci čerpá z různých oblastí přírodních a společenských věd. Jak sám tvrdí, architektura je pro něj spíše posláním, něž prací. Do jeho osobního života přináší nejvíce radosti rodina a přátelé.

Ve studiu KURZ architekti ctíme filozofii udržitelnosti, tedy klademe důraz, aby ekonomické, ekologické i sociální faktory byly v rovnováze. Vnímáme jako závazek vytvářet architekturu, která je v co největší možné míře ohleduplná k přírodě a jejím zdrojům. Výběrem našeho studia nám dávate na vědomí, že se hodláte na této filozofii podílet a podporovat tak vznik kvalitních staveb pro opravdové potřeby, nerozpínat se na půdě bez smysluplného záměru, využívat obnovitelnou energii a spotřebovávat jí co nejméně, zohlednit místní tradice a materiály, používat především materiály nezávadné, vytvářet zdravý interiér. Zavazujete se tedy, společně s námi, přispívat svými rozhodnutími k ochraně životního prostředí.

KURZ architekti • Martina Kocurišinová
Martina Kocurišinová

Architekt

Martina se k nám připojila krátce po dokončení studií na Fakultě umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Na architektuře ji nejvíce baví různorodost myšlení, které tento obor nutně vyžaduje, ale také možnost spojit sílu s řadou dalších profesionálů, kteří celý proces tvorby významně ovlivňují. Martina rozhodně nepohrdne dobrým jídlem, suchým humorem a ze všeho nejvíce má ráda cestování a přírodu. Není divu, když vyrostla v místě, kde by kamenem dohodil do Tater. Ano hádáte správně, pochádza zo Slovenska. Doma má údajně zelenou džungli, jelikož zcela překvapivě také miluje květiny všeho druhu. A někde tam mezi všemi těmi rostlinami byste mohli narazit na králíka, pana Ferdinanda!

KURZ architekti • Johanna Nováková
Johanna Nováková

Architekt

Johanna je začínající architekta, která skvěle doplnila náš tým. Svoje první praktické zkušenosti začala sbírat už během studií na Fakultě architektury ČVUT, a to sice hned od prvního ročníku. Miluje Itálii, Gruzii, dobrou kávu, dobré víno, kvalitní čokoládu a věci s příběhem. Nedivte se, pokud ji potkáte v některém z bazarů, antikvariátů, blešáků či sekáčů. Ve volných chvílích ráda brouzdá po galeriích nebo maluje. Záhadou nám stále zůstává, že Johanna nevlastní jedinou bílou košili (pro účely focení zapůjčena). Zato má doma bílou kočku! 

Kurz architekti • Jakub Pleyer
Jakub Pleyer

Architekt / Projekční ateliér 

Bez Jakuba by nemohl být celý tým studia KURZ architekti kompletní. Jakub je odborníkem na konstrukci, stavební materiály a další důležité náležitosti jakkékoliv stavby. V průběhu navrhování s celým týmem konzultuje možná řešení realizace projektu, a ve výsledku je zodpovědný za přípravu a koordinaci technické dokumentace. Jakub vystudoval Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci a v současné chvíli je jejím aspirantem na doktorský titul s vědeckou prací na téma Organismická architektura. Kromě navrhování a projektování pracuje s mladými lidmi, většinou studenty českých škol architektury v rámci tvůrčího architektonického workshopu, který se zabývá vždy aktuální problematikou moderní architektury na území litoměřicka. Je také oficiálním členem Komise územního rozvoje a regenerace měststkých památek města Litoměřice. Ve svém volném čase se rád věnuje cestování, miluje italskou kuchyni a Toskánsko. Rád relaxuje u kiteboardingu.

Projekt Kreativní voucher Kurz reg.č. 0380001399, zaměřený vytvoření dlouhodobé marketingové strategie pro značku KURZ architects, byl financovaný Evropskou unií – Next Generation EU.

IMG_0843

 

NPO-png

 

bar.ces.poz

 

All work © KURZ architects

Facebook  •  Instagram  •  Youtube  •  LinkedIn

Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Staré Město
 382 82 Benešov n. Černou 93
IČO 06540163