Máte pro nás nějaké otázky? Máte zájem s námi spolupracovat? Potřebujete zaslat podklady? 
Nebo se snad jen chcete potkat u skleničky dobrého vína?

Jak pracujeme?

Vize

Společně stavíme pomyslné základy. Skrze osobní setkání poznáváme životní styl, vizi, přání a potřeby klienta. Seznamujeme se důkladně s lokalitou a její jedinečnou charakteristikou. Klademe si mnoho otázek a skrze optiku architektury na ně hledáme odpovědi. Hlavním výstupem této fáze je něco, čemu říkáme ‘percepce’. 

Dispozice

V této fázi dostává projekt velmi konkrétní obrysy. Konzultujeme jednotlivé návrhy a jejich detailní řešení. Z pohledu architekta se jedná o nejobjemnější a časově nejnáročnější fázi. Hlavním výstupem jsou ručně kreslené skici dispozic i vizualizace. Po finalním schválení přichází na řadu časově náročná technická dokumentace. V této fázi se vždy snažíme doporučit, případně i zajistit, vhodného dodavatele navrhovaného řešení.

Realizace

Standardně zaujímáme roli autorského dozoru, pravidelně docházíme na kontrolní dny, operativně zasahujeme, kde je potřeba. Kladame důraz na ochranu díla od zahájení až po jeho úplné dokončení. Kompletní koordinaci dodavatelů nabízíme na vyžádání. 

 

 

Ve studiu KURZ architekti ctíme filozofii udržitelnosti, tedy klademe důraz, aby ekonomické, ekologické i sociální faktory byly v rovnováze. Vnímáme jako závazek vytvářet architekturu, která je v co největší možné míře ohleduplná k přírodě a jejím zdrojům. Výběrem našeho studia nám dávate na vědomí, že se hodláte na této filozofii podílet a podporovat tak vznik kvalitních staveb pro opravdové potřeby, nerozpínat se na půdě bez smysluplného záměru, využívat obnovitelnou energii a spotřebovávat jí co nejméně, zohlednit místní tradice a materiály, používat především materiály nezávadné, vytvářet zdravý interiér. Zavazujete se tedy, společně s námi, přispívat svými rozhodnutími k ochraně životního prostředí.

Kdo jsme?

Kurz architekti • Chief Architekt Zuzana Kurz • Chief Executive Officer Jan Kurz
Zuzana & Jan Kurz  

Zakladatelé

Zuzana a Jan Kurz, manželé architekti, stojí v srdci studia. Oba vystudovali Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci. Reálné obrysy dali své vášni v roce 2017, kdy založili studio KURZ architekti a od té doby společnými silami, krok za krokem, úspěšně budují prostor, ve kterém jsou všichni zúčastnění, přes kolegy architekty, projektanty, dodavatele a tvůrce obecně, inspirováni a povzbuzování k tomu, aby přicházeli s vlastním kreativním řešením. 

V procesu jejich tvorby je pro ně důležitá svoboda a důvěra klienta. Z těchto dvou hlavních ingrediencí se postupně zhmotňuje esence a kouzlo jednotlivých projektů. Jejich přístup k práci neuznává rukopis. Věří, že každé místo si vyžaduje jedinečný postoj i přístup, ohleduplnost vůči lokálním zvláštnostem, potřebám klienta. Přesto by se dalo říci, že se práce Zuzany a Jana vyznačuje respektem k přírodě, vášní pro materiály v jejich surové podobě, smyslem pro detail a v neposlední řadě také úctou k tradicím či osvědčeným metodám. 

K Zuzaně a Janovi neodmyslitelně patří jejich synové Olbram a Gustav, sněhobílý pes Jindřich a farma Velký Jindřichov na samotě Novohradských hor, kde se rozhodli natrvalo usadit a žít. Velkou část svého volného času věnují revitalizaci okolní krajiny - obnovují původní cesty, boží muka, vysazují aleje. Snaží se tak Novohradské kulturní krajině vdechnout dlouhodobou vizi s respektem k její pošramocené minulosti a ohleduplně pečovat o její budoucnost.

Kurz architekti • Architekt Elena Filaková
Elena Fialková

Architekt

Elena je neodmyslitelnou součástí studia téměř od samého počátku. Se Zuzkou a Janem se poznají už roky a navzájem se jako tým skvěle doplňují. Elena vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a vesele pokračuje dál. Vedle architektonické praxe ji v současnou chvíli zaměstnává studium doktorské. V procesu tvorby je pro ni důležité, aby se architektura snažila být komplexní a mimo funkčnost a estetiku pracovala rovněž s aspekty psychologickými, ekologickými či filozofickými. Architektura je pro Elen určitý druh meditace i adrenalinu zároveň. Za každou jiskrou inspirace se totiž skrývají dlouhé hodiny práce a diskuzí, koordinace nejrůznějších profesí, ale především trpělivost všech zúčastněných. 

Kurz architekti • Chief Communication Officer Barbora Sopková
Barbora Sopková

Komunikace

Barbora se stala součástí studia KURZ architekti, aby se se Zuzkou a Janem podílela na jeho strategickém rozvoji. Vystudovala Fakultu multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jejím hlavním poselstvím je komunikace a budování značky. Barbora může využít řadu zkušeností z médií, reklamy, managementu, přípravy digitálních platforem, produktů apod. Při práci je pro ní důležitá především rozmanitost a kreativní prostředí, které odráží a podporuje originalitu a autenticitu všech zúčastněných. K Barboře neodmyslitelně patří její dva vipeti Fru Fru a Fox. 

Kurz architekti • Architekt Ernest Babyn
Ernest Babyn

Architekt

Ernest je původně z Polska, kde vystudoval Technickou Univerzitu ve Varšavě. Než se ovšem rozhodl být architektem, trávil své dny studiem hudby, konkrétně hraním na violu. Po studiích v Polsku se díky své fascinaci švýcarskou stavební kulturou ocitl na několika stážích ve švýcarské Basileji. Ve Švýcarsku nakonec ještě i úspěšně studoval Akademii architektury di Mendrisio (AAM), což se ukázalo být jako velmi obohacující zkušenost. Ernesta můžete nejčastěji potkat na cestách po celém světě, horské tůře, či přilepeného na horolezecké stěně. Ernest se ve svém volném čase také rád vydává zachycovat architekturu skrze čočku fotoaparátu. Od roku 2019 je členem Komory architektů Polské republiky. 

Kurz architekti • Architekt Dita Petráňová
Dita Petráňová

Studentka architektury

Dita, stejně jako Jan se Zuzkou, studovala Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci a nyní úspěšně pokračuje v magisterském studiu na AVU v ateliéru architektury školy Miroslava Šika. Zastihnout ji můžete i v Centru architektury a městského plánování IPRu, kde s nadšením rozvíjí svůj zájem o veřejný prostor a aktuální architektonicko-urbanistické dění města Prahy. Dita je aktivním i pasivním milovníkem silniční cyklistiky, která je pro ni nejen sportem, ale i způsobem jak poznávat města a krajinu. Ditu jednoznačně baví hodiny sedět nad modely různých měřítek, odlévat, slepovat a u toho pít kafe! 

Kurz architekti • Jakub Pleyer
Jakub Pleyer

Architekt / Projekční ateliér 

Bez Jakuba by nemohl být celý tým studia KURZ architekti kompletní. Jakub je odborníkem na konstrukci, stavební materiály a další důležité náležitosti jakkékoliv stavby. V průběhu navrhování s celým týmem konzultuje možná řešení realizace projektu, a ve výsledku je zodpovědný za přípravu a koordinaci technické dokumentace. Jakub vystudoval Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci a v současné chvíli je jejím aspirantem na doktorský titul s vědeckou prací na téma Organismická architektura. Kromě navrhování a projektování pracuje s mladými lidmi, většinou studenty českých škol architektury v rámci tvůrčího architektonického workshopu, který se zabývá vždy aktuální problematikou moderní architektury na území litoměřicka. Je také oficiálním členem Komise územního rozvoje a regenerace měststkých památek města Litoměřice. Ve svém volném čase se rád věnuje cestování, miluje italskou kuchyni a Toskánsko. Rád relaxuje u kiteboardingu.

All work © KURZ architects

Facebook  •  Instagram  •  Youtube  •  LinkedIn

Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Staré Město
 382 82 Benešov n. Černou 93
IČ 06540163