Máte zájem s námi spolupracovat?

Za zajímavými projekty rádi přijedeme po celé České republice. Jinak ale náš pracovní čas dělíme mezi Prahu a Novohradské hory.

premium bootstrap themes

V Praze nás najdete:
Smetanovo nábř. 334/4
110 00 Staré Město

Ve studiu KURZ architekti ctíme filozofii udržitelnosti, tedy klademe důraz, aby ekonomické, ekologické i sociální faktory byly v rovnováze. Vnímáme jako závazek vytvářet architekturu, která je v co největší možné míře ohleduplná k přírodě a jejím zdrojům. Výběrem našeho studia nám dávate na vědomí, že se hodláte na této filozofii podílet a podporovat tak vznik kvalitních staveb pro opravdové potřeby, nerozpínat se na půdě bez smysluplného záměru, využívat obnovitelnou energii a spotřebovávat jí co nejméně, zohlednit místní tradice a materiály, používat především materiály nezávadné, vytvářet zdravý interiér. Zavazujete se tedy, společně s námi, přispívat svými rozhodnutími k ochraně životního prostředí.

Sídlo společnosti:
KURZ architects s.r.o.
38282 Benešov n. Černou 93


premium bootstrap themes

All work © KURZ architects

Facebook  •  Instagram  •  Youtube  •  LinkedIn

Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Staré Město
 382 82 Benešov n. Černou 93
IČO 06540163