GALERIE ČESKÉ BUDĚJOVICE

Návrh galerie  •  Rozloha 1200+600 m²  •  Vedoucí architekt Zuzana Kurz  

Galerie České Budějovice - vizualizace venkovního výstavního prostoru. Autor: Kurz architekti

Návrh galerie v Českých Budějovicích se záměrně nachází na pomezí galerijního a veřejného prostoru. Základní objem návrhu definují tři stěny, jež formují nepravidelný trojúhelník. Cílem bylo, aby se galerie chovala v městském prostoru velmi přirozeně a umožnila tak maximální souhru běžného denního života s tím galerijním. Stěžejním principem návrhu je práce s propustností prostoru. Galerie se otevírá světu směrem do ulice, a přesto si zachovává svébytný, autonomní charakter. Kompozice jednotlivých zdí je pomyslným obejmutím veřejného prostranství. 

Díky jejich vzájemné souhře vznikla snadno dostupná, ale intimní zákoutí, ve kterých je možné si užít posezení, nechat se na chvíli obklopit stromy, pochozí vodní plochou a v neposlední řadě samotným uměním. Vnitřní prostor galerie si pohrává s principy měnícího se objemu. Uzavřené výstavní místnosti střídají odlehčené vzdušné místnosti s přirozeným osvětlením, jež dovnitř proniká skrze zmíněné propustné venkovní dvory a zákoutí.  

Materiál

Dřevo  •  Beton  •  Cihla  •  Sklo  •  Kámen 

Galerie České Budějovice - vizualizace vnitřního výstavního prostoru. Autor: Kurz architekti
Galerie České Budějovice - vizualizace interiéru galerijní kavárhy. Autor: Kurz architekti
Galerie České Budějovice - vizualizace venkovního výstavního prostoru. Autor: Kurz architekti
Galerie České Budějovice - vizualizace pohledu na galerii z ulice. Autor: Kurz architekti
Galerie České Budějovice - půdorys 1.NP. Autor: Kurz architekti
Galerie České Budějovice - vizualizace nádvoří. Autor: Kurz architekti
Galerie České Budějovice - půdorys 2.NP.  Autor: Kurz architekti

All work © KURZ architects

Facebook  •  Instagram  •  Youtube  •  LinkedIn

Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Staré Město
 382 82 Benešov n. Černou 93
IČO 06540163