VINAŘSTVÍ POD CHLUMEM

Návrh pro Vinařství Pod Chlumem  •  Rozloha 1300 m²  •  Vedoucí architekt Jan Kurz

Vinařství Pod Chlumem - vizualice vinařství v krajině. Autor: KURZ architekti

Lubomír Bilík, který mimo jiné dlouhá léta vedl vinařství Salabka v Praze, se rozhodl spojit síly s investorem a vdechnout nový život opuštěné vinici nacházející se na úpatí Blšanského Chlumu, který je přírodní památkou. Vinohrady v této oblasti založil již Karel IV. Nachází se zde výjimečné mikroklima. Vinná réva se pěstuje na vulkanickém, čedičovém podloží, které je bohaté na minerály a vínu dodává specifické vlastnosti. Vinařství obhospodařuje cca 10 ha vinic a jeho cílem je dělat víno co nejpřirozenější cestou. Návrh objektu zahrnuje prostor pro výrobu vína, sklepy, showroom, degustační místnost a byt pro správce. Důležitou roli hraje v návrhu vnitřní atrium, jež má sloužit k pořádání společenských akcí, ale především fungovat jako sjednocující prvek, který propojuje všechny zmíněné prostory.

 

Tato propojenost následně udává tvar stavby. Průhledy do krajiny jsou definovány oválnými tvary, jež mohou být přirovnány k bublinkám vznikajícím při kvašení. Vinařství je navrženo na principu gravitačního vinařství, které je stavebně a technologicky uspořádané tak, aby zpracování hroznů v provozovně a hlavně doprava zpracovávané suroviny, od sběru hroznů, přes první zpracující stroj až po dopravu moštu do kvasného tanku, byla pomocí zemské gravitace, bez čerpadel, tedy vždy směrem dolů. Výhodou je pomalá, šetrná manipulace se surovinou a ekologičnost vinařství. Podstatnou součástí koncepce návrhu bylo vzdát pomyslný hold místní, velmi specifické krajině s bohatou historií. Snahou bylo umístit do ní nevšední, solitérní a dominantní stavbu, která svým způsobem působí jako moderní kaple.  

Materiál

Beton  •  Hutněná zemina  •  Sklo

Vinařství Pod Chlumem - vizualice interiéru. Autor: KURZ architekti
Vinařství Pod Chlumem - vizualice vinařství v krajině. Autor: KURZ architekti

All work © KURZ architects

Facebook  •  Instagram  •  Youtube  •  LinkedIn

Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Staré Město
 382 82 Benešov n. Černou 93
IČO 06540163