RODINNÁ VILA VODÁRNA

Rozloha vila 210 m2 + vodárna 140 m2  •  Vedoucí architekt Zuzana & Jan Kurz  •  Architekt Elena Fialková

KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna

Tam mezi vzrostlými borovicemi vstoupíte na pozemek se zchátralou cihlovou vodárnou z předválečného období. Jedná se o neorenesanční dvoukomorový vodojem zdobený plastickou bosáží či uplatněnými kamennými architektonickými prvky. Vodojem je kryt travnatým povrchem s několika větracími komíny. Tato vodárna se stala zásadní inspirací pro vznik nového rodinného domu, na kterém již nějakou dobu intenzivně pracujeme. Podstatným způsobem definuje charakter domu, horizontální směr i celkový řád. Okolní borovice zase udávají našemu návrhu jeho vertikální rytmus. Při navrhování jsme si prošli mnoha variantami. Prokopávali jsme se pod vodárnou a šplhali do větví, abychom se nakonec zase vrátili zpět na zem.

Výsledkem je dům, jehož půdorysná stopa je téměř identická
s půdorysnou stopou staré vodárny a oba objekty se na sebe navzájem materiálově odkazují. Vodárně vdechneme zcela nový život a s domem ji propojíme skrze obytný dvůr vodní plochou. Dům vystavíme na patkách, díky čemuž maximálně eliminujeme narušení kořenového systému borovic. Nový dům poslouží jako skromné, přesto velkorysé zázemí pro svoji budoucí rodinu. Vodárna se naopak díky novému záměru více otevírá světu a bude zvát ke konání komorních akcí u klavíru, sklenky dobrého vína či ve vodních lázních.

Materiály 

Cihla  •  Hlína  •  Beton  •  Sklo  •  Ocel  •  Borovice  •  Kámen  •  Voda

KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna
KURZ architekti • Rodinná vila Vodárna

All work © KURZ architects

Facebook  •  Instagram  •  Youtube  •  LinkedIn

Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Staré Město
 382 82 Benešov n. Černou 93
IČO 06540163