1 (6 of 10)

Klášter Uhliště

Klášter se stal odpovědí na otázku udržitelného stavění a hospodaření v krajině a to nejen z hlediska výroby, pěstování až produkce, ale především zasazením duchovních hodnot do krajiny, kde tak vytváří pevný bod. Hledali jsme téma, které by naplnilo hodnoty ctnosti, pohostinnosti, nezávislosti, čistoty, láskyplnosti, ale také pevnosti. Zamýšleli jsme se nad životem jedince, jeho koloběhem, nicotností a věčností. Toužili jsme po živé architektuře namísto prázdného hotelu uprostřed sudetské krajiny Novohradských hor. Nezbývalo tak než vytvořit farmu, hospodářství, hospodu, tržiště, pastviny, včelíny, sady, polnosti a školu. 

Tak jsme vytvořili klášter, který se stal symbolem pevnosti, stálosti, pravdy, vzdělanosti, klidu a lásky. V celém klášterním komplexu jsme se chovali jako ke kompozičnímu celku a navrhovali jsme nejen domy, ale i cesty, aleje, pěšiny, pastviny, vodní náhony, záhony a celá komponovaná krajina nám přirozeně přecházela do divoké krajiny potoků, luk a lesů. Samotný klášter vnímáme jako uzavřený svět s vyjímečným životem uvnitř. Životem pomalým a v každém okamžiku spojený s Bohem. Místo pro nejvyšší soustředěnost k modlitbě, ale také prostor volný, spojující a přátelský, tichý, ale i rušný. A co dělá klášter klášterem? Jeho svět a příběh v něm. // Kurz architekti //

1 (1 of 10)
1 (9 of 10)
1 (8 of 10)
1 (7 of 10)
1 (10 of 10)
1 (5 of 10)
1 (2 of 10)
1 (4 of 10)
1 (3 of 10)