REZIDENČNÍ KOMPLEX JENERÁLKA - KKCG

Studie  •  Rozloha 13 300 m²  •  Vedoucí architekt Zuzana & Jan Kurz  •  Projekční atelier Pleyer

Rezidence Jeneralka KKCG - situace návrhu. Autor: Kurz architekti

Studie zástavby obytného souboru, sportovního areálu a řešení ploch veřejného prostoru (landscaping) v lokalitě Jenerálka, Praha 6 - Dejvice pro developerskou společnost KKCG Real Estate a.s. Cílovou skupinou rezidenčního projektu jsou rodiny s dětmi ve střední a vyšší příjmové hladině, které preferují komfortní bydlení blízko zeleně přírodního parku a s dobrou dostupností do centra města. Této cílové skupině musí odpovídat charakter řešené lokality i uvažovaný standard vybavení domů, společných prostor a veřejného prostranství. 

Návrh zahrnuje: 

  • Vierkant (rodinný dům)
  • Dvojdům
  • Bytový dům
  • Dům správce
  • Sportovní tenisový areál

Materiály 

Dřevo  •  Cihla  •  Sklo  •  Beton  •  Dřevovlákno  •  Membrána  •  Mlat  •  Zelená střecha  

Urbanisticko-architektonické řešení

Prostorové uspořádání respektuje geomorfologii území s podtrhnutím hlavní komunikační a pohledové osy zakončené ideovou vertikálou v podobě věže. Architektura rodinných domů a dvojdomů se odkazuje k typologii vesnických budov, která je transformovaná do současné hodnotné intimity především díky využití vnitřních dvorů. Sportovní objekt tenisových hal pak vychází čistě ze své funkce s odkazem k historické podobě místa a je tak uvažováno o “vyhlídkovém” tenisovém kurtu, z něhož v minulém století byl výhled na celé údolí. Solitérní dům na konci areálu je pak dominantou, která celé území uzavírá. Hlavní osa areálu je lemována stromořadím a odstupňovanými zídkami jednotlivých domů a vzniká promenáda jasně definující dynamiku a základní strukturu místa. Ta pak navazuje na schodiště v západní části území a umožňuje přístup na okolní svahy, kde je umístěna platforma sloužící nejen jako vyhlídka, ale i jako místo pikniků. V rámci ideových úvah se otevírá také možnost využití parcely v severozápadní části území, která se nabízí pro využití lehké gastronomie, bistra, kavárny, letního kina.

Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace situace - ptačí pohled. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - situace katastr. Autor: Kurz architekti
Vizualizace rezidenčního komplexu Jenerálka KKCG - ptačí pohled. Autor: Kurz architekti
Vizualizace rezidenčního komplexu Jenerálka KKCG - ptačí pohled. Autor: Kurz architekti
Vizualizace rezidenčního komplexu Rezidence Jenerálka KKCG - ptačí pohled. Autor: Kurz architekti
Vizualizace rezidenčního komplexu Jenerálka KKCG - ptačí pohled. Autor: Kurz architekti
Vizualizace rezidenčního komplexu Jenerálka KKCG - ptačí pohled. Autor: Kurz architekti
Vizualizace rezidenčního komplexu Jenerálka KKCG - ptačí pohled. Autor: Kurz architekti
Vizualizace rezidenčního komplexu Jenerálka KKCG - ptačí pohled. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace hlavní komunikační osy areálu. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace promenády. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace promenády. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace promenády. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace promenády. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace schodiště na vyhlídku. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace schodiště na vyhlídku. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace vyhlídky & místa pro piknik. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace vyhlídky & místa pro piknik. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace vyhlídky & místa pro piknik. Autor: Kurz architekti

Vierkant (5x RD)

Samostatný rodinný dům je situován ve slunné severní části území. Dispozičně může fungovat jako klasický rodinný dům, případně s variantou jako dvougenerační bydlení nebo dvojdům. Dům využívá dvou rovin soukromí. Vnitřní upravený dvůr/atrium s jedním soliterním stromem dává klid a pocit bezpečí. Uzavřené ovocné sady v severní části pozemků jsou parafrází na záhumenní statků a mohou sloužit odděleně nebo ideálně společně pro všechny domy v této části území. Dispoziční uspořádání míří svou pozornost především do svého nitra - dvora. Díky gradující výšce hřebene a úzkému půdorysu jednotlivých křídel je dvůr dostatečně osluněn a vytváří příjemné mikroklima po všechna roční období. V nižším křídle otevřeném až do krovu se nachází relaxační místnost, bazén, sauna, fitness, grilovací zázemí. V druhém křídle je pak hlavní vstup, společné obývací prostory s kuchyní. Horní patro pak slouží ložnicím a klidovým částem domu.

Rezidence Jeneralka KKCG - situace - rodinné domy. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - řez rodinného domu (statek). Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace - rodinného domu (statek). Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace rodinného domu (statek). Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace promenády. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - půdorys rodinného domu (statek) - 1.NP. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - půdorys rodinného domu (statek) - 2.NP. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - půdorys rodinného domu (statek) - 1.PP. Autor: Kurz architekti

Dvojdům

Tři dvojice rodinných domů usazených v terénu tak, aby definovaly uliční čáru a perspektivu, těží z navazujících svahů, na kterých se nachází terasovité zahrady. Orientovány jsou severo-jižně s hlavní obytnou místností vždy na jih.

Rezidence Jeneralka KKCG - situace - rodinné domy. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - řez dvojdomu (řadovka). Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace dvojdomu (řadovka). Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace dvojdomu (řadovka).Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace dvojdomu (řadovka).Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace dvojdomu (řadovka). Autor: Kurz architekti
Rezidence Jeneralka KKCG - půdorys dvojdomu (řadovky). Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - půdorys dvojdomu (řadovka) - 1.PP. Autor: Kurz architekti

Bytový dům

Třípodlažní dům uzavírá a doplňuje uliční čáru, zároveň vytváří bránu do zpracovaného území. Na svých 3 obytných podlažích skýtá různé variace bytů s výhledy při zachování soukromí.

Rezidence Jeneralka KKCG - situace - bytový dům. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - řez bytového domu. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace bytového domu. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace bytového domu. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jeneralka KKCG - půdorys bytového domu - 1.NP. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jeneralka KKCG - půdorys bytového domu - 2.NP. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jeneralka KKCG - půdorys bytového domu - 3.NP. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - půdorys bytovýho domu - 1.PP. Autor: Kurz architekti

Dům správce

Velkorysý rodinný dům snoubí typologii původních stodol v areálu se současným pojetím a díky prosluněné zahradě a parku na ní navazujícím vytváří oázu klidu s lehce středomořským nádechem.

Rezidence Jeneralka KKCG - situace - dům správce. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - řez domu správce. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace domu správce - ptačí pohled. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace domu správce. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace domu správce. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace domu správce. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace domu správce. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace - domu správce. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace domu správce. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - půdorys domu správce - 1.NP. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - půdorys domu správce - 2.NP. Autor: Kurz architekti

Sportovní tenisový areál

V odkazu doby, kdy na stejném místě kdysi opravdu stávala tenisová hřiště, je navržen polozapuštený objekt wellness tenisového klubu, který pod extenzivní zelenou střechou poskytuje prostor pro chvíle aktivního odpočinku. Třetí tenisový kurt se nachází na střeše jedné z hal a vzniká tak hřiště s impozantním výhledem nad okolní zelení.

Rezidence Jeneralka KKCG - situace návrhu - sportovní komplex (tenisové kurty). Autor: Kurz architekti
Rezidence Jeneralka KKCG - řez sportovního komplexu. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace sportovního komplexu - ptačí pohled. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace sportovního komplexu - tenisový kurt na střeše. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace sportovního komplexu. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace sportovního komplexu. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - vizualizace sportovního komplexu. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - půdorys sportovního komplexu - 2.NP. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - půdorys sportovního komplexu - 1.NP. Autor: Kurz architekti
Rezidence Jenerálka KKCG - půdorys sportovního komplexu - 1.PP. Autor: Kurz architekti

All work © KURZ architects

Facebook  •  Instagram  •  Youtube  •  LinkedIn

Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Staré Město
 382 82 Benešov n. Černou 93
IČO 06540163