KLÁŠTER UHLIŠTĚ 

Návrh kláštera  •  Vedoucí architekt Zuzana Kurz

Klášter Uhliště - vizualizace interiéru motlitebny. Autor: KURZ architekti

Klášter se stal odpovědí na otázku udržitelného stavění a hospodaření v krajině, a to nejen z hlediska výroby, pěstování a samotné produkce, ale především zasazením duchovních hodnot do krajiny, kde tak vytváří pevný bod. Hledali jsme téma, které by naplnilo hodnoty ctnosti, pohostinnosti, nezávislosti, čistoty, láskyplnosti, ale také pevnosti. Zamýšleli jsme se nad životem jedince, jeho koloběhem, nicotností a věčností. Toužili jsme po živé architektuře namísto prázdného hotelu uprostřed sudetské krajiny Novohradských hor. Vytvořili jsme klášter, který se stal symbolem pevnosti, stálosti, pravdy, vzdělanosti, klidu a lásky.

K celému klášternímu komplexu jsme se chovali jako ke kompozičnímu celku a navrhovali jsme nejen domy, ale i cesty, aleje, pěšiny, pastviny, vodní náhony, záhony. Celá komponovaná krajina nám přirozeně přecházela do divoké krajiny potoků, luk a lesů. Samotný klášter vnímáme jako uzavřený svět s výjimečným životem uvnitř. Životem pomalým a v každém okamžiku spojený s Bohem. Místo pro nejvyšší soustředěnost k modlitbě, ale také prostor volný, spojující a přátelský, tichý i rušný. A co dělá klášter klášterem? Jeho svět a příběh v něm.

Interiér 

Dřevo  •  Beton  •  Sklo

Klášter Uhliště - vizualizace interiéru klášterního refektáře. Autor: KURZ architekti
Klášter Uhliště - vizualizace vstupu do klášterního kapituláře. Autor: KURZ architekti
Klášter Uhliště - vizualizace interiéru klášterní poustevny. Autor: KURZ architekti
Klášter Uhliště - vizualizace klášterní rajského dvora bez flory. Autor: KURZ architekti
Klášter Uhliště - vizualizace klášterní rajského dvora s florou. Autor: KURZ architekti
Klášter Uhliště - vizualizace exteriéru. Autor: KURZ architekti
Klášter Uhliště - vizualizace exteriéru. Autor: Kurz architekti
Klášter Uhliště - vizualizace interiéru klášterního pokoje. Autor: KURZ architekti
Klášter Uhliště - vizualizace interiéru zasedací místnosti. Autor: KURZ architekti
Klášter Uhliště - vizualizace exteriéru. Autor: KURZ architekti
Klášter Uhliště - pohledy. Autor:  KURZ architekti
Klášter Uhliště - půdorys. Autor: KURZ architekti

All work © KURZ architects

Facebook  •  Instagram  •  Youtube  •  LinkedIn

Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Staré Město
 382 82 Benešov n. Černou 93
IČO 06540163