KAPLIČKA SVĚTLA

Návrh a vlastní realizace  •  Vedoucí architekt Zuzana & Jan Kurz  •  Z cyklu Novohradské hory - poutní krajina

Kaplička Světla - vizualizace finální podoby. Autor: Kurz architekti

Rozhodli jsme se postavit vlastní kapli jako symbol společného života ve Velkém Jindřichově. Náš první společný projekt. Věříme, že není lepšího způsobu jak sdělit: Děkujeme za toto místo, vážíme si ho i našeho života v něm. Kaple i kapličky jsou a vždy bývaly silným prvkem v krajině či ve měste, jsou odrazem života v daném místě, patří všem. Spojují nás s něčím nadpřirozeným, ne zcela jednoduše pochopitelným. Spojují nás s Bohem, ať už je to pro nás cokoliv. Při návrhu této kaple jsme byli zcela jednoznačně a nevyhnutelně ovlivněni původními kaplemi, jejich tvary, konstrukcí, barvou, vůní. Nicméně u této kaple chceme citít půdu pod nohama, podstatu materiálu, slunce proplétající se skrze třepotající lístí, ticho, klid, sounáležitost. Cílem bylo vytvořit kapli jedinečnou a nepřenositelnou vůči jejímu prostředí. Může být složitá svou náplní, avšak jednoduchá svým návrhem. Kaplička Světla vyrůstá na původních základech jedné z místností bývalého statku, který zde kdysi stával. 

Základním stavebním prvkem se stává kámen pozůstalý z původních stavení. Jelikož věříme, že kámen má svoji pamět, je Kaplička Světla nejen ódou společné budoucnosti, ale i symbolickým odkazem k historii daného místa. Kamení je skládané do bednění a prolévané hlínou, tak, jak se dříve stavěly statky. Stěny vyrůstají z původního půdorysného tvaru, rozšiřují a zaoblují se směrem vzhůru, kde jsou ve výsledku zkosené vůči jižní slunečné straně. Vně Kaplička Světla samovolně obrůstá mechem a splývá se svým okolím, ovšem podél vnitřních stěn se rozprostírá skleněný plášť uzavřený v celém objemu kaple, vyjímaje jejího vstupu. Skleněný plášť je tvořený ze zbytkového skla vyskládávaného do bednění a následně nataveného. Kaple ve své tichosti a nenápadnosti pokorně příjímá dopadající paprsky slunečního světla. Zaoblený tvar je jí k tomu náležitě nápomocen. Při vstupu do kaple vás obejme a prostoupí zářivá aura. Ach to překvapení! A najednou toužíte jen tak být. 

Materiál

Kámen  •  Sklo  •  Hlína  •  Beton 

Kaplička Světla - půdorysná stopa světnice jednoho z původních stavení, který se stal základem pro kapličku. Autor: Kurz architekti
Kaplička Světla - pokládáme základy dřevěného bednění, jež vymezuje základní tvar kaple. Autor: Kurz architekti
Kaplička Světla - základní kostra dřevěného bednění kapličky. Autor: Kurz architekti
Kaplička Světla - dřevěné bednění ve své finální podobě. Vyklenutá prkna udávají tvar kapličky. Autor: Kurz architekti
Kaplička Světla - příprava dřevěného bědnění probíhala i v noci. Autor: Kurz architekti
Kaplička Světla - čárový pohled. Autor: Kurz architekti

All work © KURZ architects

Facebook  •  Instagram  •  Youtube  •  LinkedIn

Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Staré Město
 382 82 Benešov n. Černou 93
IČO 06540163