HOTEL PETROVA BOUDA

Návrh hotelu  •  Celková rozloha 820 m²  •  Vedoucí architekt Zuzana Kurz  •  Krkonošské boudy   

Hotel Petrova bouda - vizualiace exteriéru. Autor: Kurz architekti

Kronošské vrcholy a pláně pojímají mnoho chalup k zastavení, pohoštění či pouhému spočinutí. Původní Petrova bouda bývala mezi nimi a bezesporu patřila mezi architektonické klenoty. Petrovu boudu tam nechal postavit Johann Pittermann, zkomolením jehož jména vzniklo pojmenování „Petrova“. Následující majitel ji přestavěl na hotel s plochou, zatravněnou střechou, proskleným balkonem a verandou. Fasádu ozdobil dvoubarevnou břidlicí vytvářející vzory. Petrova bouda byla dozajista jedním z nejprogresivnějších a nejnavštěvovanějších objektů. Bohužel dlouhou dobu chátrala a nakonec nešťastně vyhořela. Z původního objektu zbylo jen podzemní podlaží, části obvodových stěn a trafostanice. Námi prezentovaný návrh je snahou začít na původním místě znovu a nenásilně se pokusit obnovit ducha tehdejší kulturní památky.

Petrova bouda stávala na spojnici tří pěšin. Jednotlivé pěšiny skrze boudu jakoby volně proudily. Toto trojcestí a pomyslné prolnutí skrze objekt se stalo stěžejní inspirací a hlavní myšlenkou konceptu nového objektu. Naše verze nové Petrovy boudy se snaží o zasazení esence příběhu cesty do samotného objektu. Cesty, která jakoby bez povšimnutí projde skrze celý hotel, aniž by omezovala jeho intimní provoz. Hotel je navržen jako celistvá ochranná schránka, kterou reprezentuje kameno-betonová skořápka. Do té jsou zasazena útulná, samostatně zateplená, dřevěná jádra. V těchto jádrech se odehrává veškerý život boudy - práce, odpočinek, spánek, pohostinství aj. Prostor vzniklý mezi skořápkou a vnitřními dřevěnými jádry se stává námi zmíněnou vnitřní cestou. Reprezentuje onu spojnici trojcestí, která mimo jiné plní funkci verandy, kde je možné spočinout, svačit nebo snad po ní jen proběhnout a volně pokračovat v putování Krkonošskýma horama.

Materiály

Dřevo  •  Beton  •  Kámen  •  Vlna 

Hotel Petrova bouda - vizualiace exteriéru. Autor: Kurz architekti
Hotel Petrova bouda - vizualiace exteriéru. Autor: Kurz architekti
Hotel Petrova bouda - vizualiace verandy. Autor: Kurz architekti
Hotel Petrova bouda - vizualiace hotelového schodiště. Autor: Kurz architekti
Hotel Petrova bouda - vizualiace interiéru hotelové restaurace. Autor: Kurz architekti
Hotel Petrova bouda - vizualiace interiéru hotelové restaurace. Autor: Kurz architekti
Hotel Petrova bouda - vizualiace interiéru hotelového pokoje. Autor: Kurz architekti
Hotel Petrova bouda - půdorys 1.NP. Autor: Kurz architekti
Hotel Petrova bouda - půdorys 2.NP. Autor: Kurz architekti

All work © KURZ architects

Facebook  •  Instagram  •  Youtube  •  LinkedIn

Smetanovo nábř. 334/4, 110 00 Staré Město
 382 82 Benešov n. Černou 93
IČO 06540163